2/004 Barraca del Serrat del Bon Aire

b320 11 frontal


EMBOLCALLADA DE BOSC

 
INTRODUCCIÓ

 

Construcció rural que forma part d'un important conjunt de barraques de vinya situat a la banda obaga de la Vall d'Horta, al marge hidrogràfic dret de la riera de la Vall d'Horta. La barraca s'ha conservat perfectament enmig d'un bosc que porta un segle recuperant-se de la sotragada de la vinya, a les acaballes del segle dinou. Terra, falgueres i molsa s'han encarregat de donar-li el toc asilvestrat que l'havia fet passar completament desaparcebuda.
 

 
SITUACIÓ

 
 
Deixant el vehicle a l'aparcament de la Roca (Vall d'Horta), pujarem pel corriol que neix al costat del contenidors de reciclatge i que s'enfila pel vessant dret del Sot del Fontanet. El corriol connecta dalt del carener amb la pista que ve de Les Marines. Abans d'arribar al mal anomenat Coll de Palomeres, surt un trencall a la nostra dreta que seguirem, creuant dos ramals del torrent del Sot del Fontanet. Abans de revoltar el següent carener sortirem a la nostra esquerra a trobar el rastre d'una antiga pista de desboscament que anava pel llom de la carena. Abans d'arribar a la cota 600 sortirem per la nostra dreta, com si anessim a creuar un torrentet. Trobarem rastres d'antigues feixes de pedra seca i al costat d'una d'elles hi ha la barraca del Serrat del Bon Aire.
 

 

DESCRIPCIÓ

Barraca feta a partir de material força groller però que no obstant això, els paraments estan ben lligats. Probablement això explicaria que s'hagi conservat tan bé fins als nostres dies. Això, i el fet que, com moltes altres del municipi, aquesta barraca no tingui muntants de cap mena a l'entrada. A l'interior es troben dos cocons, un de triangular per deixar-hi l'entrepà, i un arran de terra per al beure, tot i que també es podria tractar d'un cau. També és possible que una petita obertura sigui una sortida per a fums perquè aquí també trobem, com gairebé a totes les barraques del municipi,  sutge a les parets.

 


 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) adosada al marge, Sense Muntants, 5Filades
Altura barraca (h) - 1,70m
Amplada barraca (a) - 1,93m
Llargada barraca (ll) - 1,94m
Altura porta (ph) - 1,13m
Amplada porta (ap) - 0,60m
Amplada muntant (am) - 0,63m
Orientació porta - N120 (E-S)
Cocó menjar, triangular
h-0,27m
ll-0,60m
a-0,35m
Cocó beure
h-0,53m
ll-0,80m
a-0,38m
Situació- Obaga, prop de torrent.
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- sutge, dos cocons (beure i menjar), una possible sortida de fums.
GPS - si
Mapa Ballestar- no
Estat - Excel·lent (E). Mancaria un corriolet d'accés.
Data - 6-6-2011
 

 

 

 
CODI BARRACA
 
Conca de la Vall d'Horta
Numeració absoluta - 320

 

 

 

CROQUIS
 
b320 serrat del bon aire large
 SABADELL

El Ayuntamiento popular de San Lorenzo Saball á esa Diputación provincial atentamente expone:

Que en virtud de lo dispuesto por la Comisión designada por ese cuerpo Provincial en 6 del presente mes, en circular del mismo de que los pueblos que disientan de la cabeza de partido señalado por el proyecto de división judicial del territorio de esta provincia acudan directamente al Cuerpo provincial y en nombre propio, venimos ante el mismo á formular nuestro disentimiento y las razones poderosas en que lo apoyamos.
Este pueblo, que según el censo oficial tiene - habitantes y que contribuye al Tesoro con la cantidad de - no puede conformarse con el citado proyecto ya que con la capital que se señala en el proyecto y á la cual habria de acudir en demanda de justicia, no le une ningún vinculo ni ningún interés.
Al contrario, esta población tiene frecuentes relaciones con Sabadell, villa importante de Cataluña, que está colocada en el centro del Vallés, que marcha al frente de las poblaciones que en España de dedican á la industria lanera que es el mercado al cual acuden todas las poblaciones del Vallés y que está en comunicación con las mismas, ya por la via ferrea ya por las magníficas carreteras ó holgados caminos vecinales, que ninguna otra población de Cataluña posee.
Además dicha población es la tercera de la provincia en numero de habitantes, ya que ninguna otra le aventaja despues de Barcelona y Gracia, dato que podrá comprobar esa Diputación con la cantidad con que contribuye á los gastos provinciales y con el cupo del actual reemplazo.
Con todas estas razones pues.
A ese Cuerpo provincial suplica: Se sirva en el proyecto de división judicial sometido a su informe, proponer la formación de otro Partido judicial, cuya capitalidad sea la importante, populosa y rica villa de Sabadell, por ser de justicia.

San Lorenzo Saball, 18-12-1872

Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall
 

GALERIA D'IMATGES

DESCOBERTA

b320 volta bruta


b320 14 volta neta
 
 
5 FILADES FINS LA TAPADORA

b320 10 filades

DETALL DE LA TAPADORA


b320 6 tapadora
 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.