2/005 Barraca del Solell de Les Oliveres 1.0

b332 portada small


Víctima dels llentiscles?

 
INTRODUCCIÓ

 

 

 

Carles Dalmau, propietari del mas de Les Oliveres i també del Sot del Fontanet, tingué la previsió de plantar ceps americans sabent que la fil·loxera no trigaria en arribar a Sant Llorenç Savall. L'any 1900 consignà que les vinyes del Solell de les Oliveres, sense replantar, ja no existien. I cinc anys més tard, el 1905,  Rosa Riera Solé extingia voluntàriament el contracte de rabassa morta a 'La Soleya' de Les Oliveres. Avui la barraca enrunada del Solell és un dels pocs vestigis d'aquesta febre de la vinya a Les Oliveres, sinó l'únic.
 
 

 
 

SITUACIÓ
 
Als estreps sud del turó d'Abellerols, al lloc conegut com Solell de Les Oliveres, a la Vall d'Horta. Tot i que es troba fora de camí, el més fàcil es prendre el camí de La Muntada-Comabella i desviar-se en un planell que fa damunt Les Oliveres. La barraca queda al marge dret d'un petit torrent que divideix el carener.


 

DESCRIPCIÓ

 

Barraca aterrada que conserva en perfecte estat la llinda, la tapadora i un dels muntants. És probable que l'ensorrament es produís per la caiguda de l'altre muntant afectat per la vegetació circumdant, avui notòriament format per llentiscles. La barraca es recolzava en un gran bloc de conglomerat que va quedar integrat en la mateixa línia d'un marge de vinya. Amb una ullada a les parets interiors us fareu una idea de la pedra que, tot i ser majoritàriament de gresos argilosos, està molt ben lligada. A banda de les marques de sutge és probable que a l'interior hi hagués un armari pel beure.


 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents)
Altura máx barraca (h) - 1,50m
Amplada barraca (a) - 1,40m
Llargada barraca (ll) - 1,36m
Altura màx porta (ph) - 0,97m
Amplada porta  (ap) - 0,60m
Amplada muntant (am) - 0,43m
Orientació porta - N122 (E-S)
Situació- Solei, vessant, propera a un torrent.
Llinda---
Tapadora ---
Objectes- Sutge. A l'interior possible armari pel beure.
GPS - si
Mapa Ballestar- no
Estat - Aterrada (A). Conserva la pedra a l'interior.
Data - 23-4-2011
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de la Vall d'Horta 2/005
Numeració absoluta - 332

 

 

 

CROQUIS

b332 solell oliveres croquis medium
 
 


ELS CEPS AMERICANS A LES OLIVERES


Magco Sr. Alcalde y Junta Pericial de San Lorenzo Saball

El abajo firmado propietario de casa las Oliveras de la Vall de Horta con cedula personal de no. 855 expedida 3 de Setiembre de 1899 contribuyente en la presente Villa acude ante V. y en la forma que mas en derecho proceda respetuosamente expone.
Que teniendo una parte de terreno plantado de viña americana parte de ella hace de nueve á diez años del dia de su plantacion á esta parte, y otros trozos de cinco á seis años en el punto llamado COLLDEGABATX y lo que a hoy dia hace fruto y se puede encabestrar ó dar de alta su cabida es de diez cuarteras; y teniendo en dicha propiedad muchas cuarteras de yermo que paga como viña pide se tenga en consideracion que cuando den de alta las viñas de Colldegabatx den de baja á proporcion las que son yermo y pagan como viña; y si posible es por ser mas facil su plantacion si quieren dignarse dar de baja las de la Soleya sera un fabor que espera de su recto proceder el recurrente

16-5-1900 Carlos Dalmau
Arxiu Històric Municipal

 
 
 

 


GALERIA D'IMATGES
EL SOLELL I LA BARRACA

b332 solell small
 

MAS DE LES OLIVERESles oliveres


 
 
  

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.