3/009 Barraca de ComabellaB440 portada Small


DE COMABELLA EN SORTIA UN BON VI

 
 

INTRODUCCIÓ

El sr. Jesus Ballestar va assenyalar i documentar 5 barraques d'empeus quan tot just s'havien obert els carrers de la futura urbanització de Comabella, a finals dels anys seixanta. Les cinc construccions es van donar per perdudes quan es va començar a edificar el lloc.
El gener de 2017 i durant les tasques d'aclarida d'uns terrenys municipals va aparèixer intacta una barraca de vinya . El nom del parcer que pels volts de 1830 treballava el tros de vinya podria haver estat en Jaume Rovira i Rossinyol, de cal Fanguet, que vivia al carrer Barcelona.
 
 


SITUACIÓ

De l'embassament de Comabella cal remuntar el torrent fins a trobar a la riba dreta la construcció. A més d'entollar-se, el torrent sol embardissar-se així que l'alternativa més raonable és pujar el carrer de la cova Simanya fins al no.20 i sortir per la nostra esquerra travessant una parcel·la sense tanca, lloc emprat per extraure la llenya de l'esclarissada. Si en seguim la traça torrent amunt, trobarem la barraca a la riba dreta.

 

DESCRIPCIÓ

 Segons testimonia un veí de la urbanització, amb el pas dels anys la construcció circular havia quedat completament sepultada de vegetació. El 18 de setembre de 2017 el grup de Pedra Seca Ballestar reparà en una matinal l'únic mur exterior esllavissat i afegí terra i lliris blaus a la coberta. Tot i tenir un aspecte general rudimentari, l'interior de la barraca presenta un tancament de la volta en forma de cremallera. A partir d'aquesta reparació del parament no es va descartar que, a diferència de la major part d'aquestes construccions, la barraca de Comabella no tingués els fonaments a nivell de roca mare.


CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 3Filades
Altura barraca (h) - 1,65m
Amplada barraca (a) - 1,59m
Llargada barraca (ll) - 1,70m
Altura porta (ph) - 1,01m
Amplada porta (ap) - 0,68m
Amplada muntant (am) - 0,80m
Orientació porta - N230 (S-W)
Situació- Obaga, propera al torrent de Comabella.
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- totxos, 3 caixes de fruita, encenedor, fustes, carcassa làmpara de bicicleta o de moto, pot de registre.
GPS - si
Mapa Ballestar- no
Estat - Restaurada (R). Setembre de 2017
Data -10-2-2017
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de Comabella 03 / 009
Numeració absoluta - 440

 CROQU
IS

B440 CROQUIS Small
 
 

 
1854. La masia de Comabella en xifres

 
PROPIETARI - Joan Roca i Gros
SEMBRADURES 1ª, 2ª, 3ª i 4ª categories - 27 quarteres* 2 quartans
OLIVAR 2ª i 4ª categories - 1 quartera 1 quartà
VINYA 1ª, 2ª, 3ª i 4ª - 45 quarteres 1 quartà
ERMS 1ª, 2ª, 3ª i 4ª  - 37 quarteres
ROQUES IMPRODUCTIBLES - 22 quarteres 10 quartans
 
+ 1 mulo

* 3 quarteres = aprox. 1ha / 12 quartans = 1 quartera                                                  

Arxiu de la Corona d'Aragó
 
 
 

 

 

 
GALERIA D'IMATGES

EL MUR REPARAT


B440 mureparat Small


LA PADRINA

B440 apadrinament Small
 

LA BARRACA I EL TURÓ D'ABELLEROLS


B550 abellerols Small
 

LA COLLA, EL 18-9-2017


B440 grup Small


{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}Els comentaris han estat suspesos temporalment.