3/002 Barraca del Camí del Genescà 1.2B50 portadaB


MUNTANTS IMPONENTS per CARREGAR L'ASE

 
INTRODUCCIÓ

Barraca circular als quatre vents completament enrunada (clicar damunt foto portada per veure les diferències) que, per la numeració que li va assignar el sr. Ballestar, podem deduir que ja estava aterrada a finals dels anys cinquanta del segle passat. Tant la casa de Comabella com la del Genescà no destacaven pel nombre de parcers registrats a l'amillarament de 1854 - tres parcers per a cada casa -  cosa que ens fa pensar que el nombre de trossos (i barraques) devia créixer o bé poc abans de l'epidèmia de la fil·loxera (1894) o bé amb la recuperació del cultiu de la vinya, el segle XX. La riquesa principal de la casa fou l'explotació forestal.
La nissaga dels Genescà devia estroncar-se pocs anys abans de l'amillarament; l'any 1803 el metge Josep Barriga i Sala hi visitava la Maria Teresa Oms, muller del Valentí Genescà i Badó, i uns trenta anys més tard encara constava que era propietat d'una 'vídua Genescà'. El 1854 el nou propietari de la casa era en Francesc Madella, fill de Riells casat amb una Francisca Genescà.

 


SITUACIÓ

Partint de la pista que arrenca a la dreta del carrer del Josep Llimona i Bruguera de la urbanització de Comabella, la seguirem en direcció a la casa del Genescà, deixant enrere un primer trencall a mà dreta, i més endavant un trencall cimentat a mà esquerra que ens duria al collet del Genescà. Passat aquest darrer trencall seguirem la pista uns 100 metres, trobant la barraca a escassos metres a la nostra dreta, i a tocar d'un solitari ametller.

 

DESCRIPCIÓ

Barraca de vinya que fins el 2024 estava completament aterrada. Destaquen els dos pilars de grans blocs que conformen els muntants de l'entrada, que no estan disposats en paral·lel, de forma que l'accés s'estreny a mida que s'hi accedeix. Feia tot l'efecte que la pedra caiguda encara es devia trobar dins de la construcció, però el cert que n'ha acabat faltant, especialment les lloses de tancament que devien trencar-se en caure. Els grans blocs caiguts a l'interior impedien saber si l'estructura interna amagava cap armari, però en la primera fase de reconstrucció no va sortir cap cocó. Els enormes muntants de l'entrada deixaven entreveure el lloc, ben anivellat, que devia ocupava la llinda. És precisament aquest anivellament tan perfecte que ens ha fet sospitar que aquests dos grans blocs servien de pujador per a facilitar la càrrega de l'animal i, seguint aquest criteri, s'han deixat els dos muntants a la vista.
En dues sessions matinals i amb companys d'EGB de l'escola Pia de Terrassa autoanomenats "Fills del Pare Francu's" vam lliurar-nos apassionadament a la reconstrucció - i en un temps veritablement rècord - de la barraca de vinya.
El resultat és que la gent de Comabella disposaran de diverses barraques per poder fer el camí de Comabella-Genescà sense por que un dia els caigui el cel al damunt.

 
 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 2Muntants, 4Filades fins a la tapadora
Altura barraca (h) - 1,97m
Amplada barraca (a) - 2,03m
Llargada barraca (ll) - 1,83m
Altura porta (ph) - 1,20m
Amplada porta (ap) - 0,40m
Amplada muntant (am) - 0,50m
Orientació porta - N90 (E)
Situació - Obac, propera al camí del Genescà
Objectes - os tallat, pedres amb barrinades, pedrís exterior, sola de sabata clavetejada, caramull, ceràmica, poema del Toni Perarnau, pot de registre
Llinda - simple
Tapadora - simple
GPS - sí
Mapa Ballestar- sí
Estat - Restaurada (R).  En dues sessions matinals, el maig  i juliol de 2024 es fa la restauració amb companys de l'Escola Pia, en un temps rècord!
Data - 7-7-2024
Apadrinada - sí
 
 

 

CODI BARRACA
 
 
Conca del Genescà  03/002
 
Numeració absoluta - 50   
      
 


CROQUIS


 
 
  

 
 
 

1854. EL GENESCÀ EN XIFRES

PROPIETARI: Francesc Madella

SEMBRADURES de 1,2,3 & 4ª categories - 24 quarteres 1 quartà

OLIVAR de 3 & 4ª categories - 1 quartera 1 quartà

VINYES de 1,2,3 & 4ª categories - 20 quarteres

BOSCOS de 2,3 & 4ª categories - 180 quarteres

ERMS de 1,2,3 & 4ª categories - 64 quarteres

ROQUES IMPRODUCTIBLES - 8 quarteres


+ CASA al carrer Baix de Rectoria

+ 3 parcers (Joan, Antoni i Francesc Genescà)


3 quarteres aprox. = 1hA  /  12 quartans = 1 quartera


                                                                                                                                                       Arxiu de la Corona d'Aragó

GALERIA D'IMATGES

 


                                                                CELEBRANT LA LLINDA A LLOC
                                                      MAIG 2024, EL GRUP LLUINT LA SAMARRETA OFICIALB50 Grup01

                                                               JULIOL 2024 TANCANT LA COBERTA


B50 tancantCoberta

                                                                                    CENDRES i TERRA


B50 CendresiTerra

 


                                                                         FEINA FETA i BEN FETA!

 

ç
B50 Grup02


 
 
 
 
 
 
 
 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.