4/001 Barraca Amagada 1.0

 

b253 5 small

 


SEMPRE AMAGANT-SE

 

INTRODUCCIÓ
 
De les 267 barraques llorençanes documentades per l'estudiós J. Ballestar, aquesta fou de les darreres, concretament la 253. I a nosaltres, tot i sabent-ho i tot i l'incendi, ens passà tres quarts del mateix. I això que estem parlant d'una barraca sencera que es troba a uns deu metres d'una pista molt concorreguda, però que es pot confondre molt fàcilment amb un de tants blocs de pedra que hi ha escampats.
 

 

SITUACIÓ

Partirem del cementiri del poble on arrenca la pista que puja a la carena del Vinardell. Després de creuar uns camps entra en un breu clap de bosc que no es va cremar. El travessem i continuem pujant. Aviat seguim progressant pel costat dels primers estreps de la carena divisòria del torrent Micó i la Vall de Maria. Passem pel costat d'un jove pi que va salvar l'escorça del foc. Seguim pujant per la pista que va pujant fent bots. Caldrà fixar-se en el punt on trobarem el solitari pi supervivent i un senyal verd-roig d'itinerari, sempre abans d'arribar a les torres elèctriques que són a l'horitzó. Vint metres abans de ser a peu del pi, deixarem el camí per la nostra dreta. La barraca amagada és a tan sols 12 metres de la pista. El trajecte no supera els vint minuts.

 


 
DESCRIPCIÓ

 

És una barraca de planta excepcionalment rectangular, amb el basament fet a partit del gran bloc de conglomerat allargassat de la paret nord i acompanyat de dues peces grans de roca. L'entrada són dos muntants i una llinda simple adosada a aquests blocs. La volta és també una raresa: 4 lloses planes que, segons la literatura especialitzada, són una de les tipologies més antigues per cloure barraques. L'aspecte dels murs exteriors però, és la d'una barraca circular.
 

 
CROQUIS
 
croquis 253 medium
 

 
 
 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- R4V (Rectangular als quatre vents)
Altura barraca (h) - 1,12m
Amplada barraca (a) - 1,20/1,40m
Llargada barraca (ll) - 2,65m
Altura porta (ph) - 1m
Amplada porta (ap) - 0,60m
Amplada muntant (am) - 0,65m
Orientació porta - N120 (E-S)
Situació- Llevant, propera al camí.
Llinda- simple
Tapadora - múltiple, de lloses.
Objectes- Pedrís exterior, adosat al muntant.
GPS- si
Mapa Ballestar- si
Estat- Bo (B). Mancaria resituar pedres a la volta i reblir-la de terra.
Data- 11-10-2011

 


 
CODI BARRACA
Conca de l'Est del Ripoll 4 / 001
Numeració absoluta - 253
 

 
"QUINA TERRA REQUER LA VINYA
La Vinya no creix sino en certs llochs propis, que es cosa meravellosa, la singularitat de aquesta planta, y es la mes apreciada y estimada de totas las altras dels homens, per lo be y mal que ella los aporta, y axi en les parts ahont ella nos favían de fer vins de Pomas, de Siuada, y altres pera beure."
 
Fra Miquel Agustí (Banyoles 1560 - 1630)
 

 
 
 
GALERIA D'IMATGES
 
b253 frontal medium
 
 
b253 12 small
 
DETALL DE LES FALQUES
TRAVANT UNA LLOSA DEL SOSTRE
 
b253 17 small
 
 
 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.