4/010 Barraca de l'Escolopendra

 

 B77 portada Small

 


EL PROTAGONISME DE LA VINYA EN EL PAISATGE LLORENÇÀ

 
 
INTRODUCCIÓ

Barraca de vinya als quatre vents situada en una gran placa de gresos vermells gairebé nua de vegetació. La construcció havia perdut tots els contraforts, el sostre enfonsat i la llinda esquerdada. La reconstrucció obligà a remuntar peces de mida considerable. Tot i que aquestes construccions en pedra seca solen passar bastant desaparcebudes en el paisatge, aquesta en particular resulta especialment vistent.SITUACIÓ

La barraca es situa a ponent d'un carener paral·lel que hi ha a llevant del de la Font de St Miquel. S'hi pot arribar per pista venint o bé via Ermengol - Hostal del Llop, o bé venint de la font del Llogari amunt.

DESCRIPCIÓ

La construcció de la barraca aprofità un petit resalt natural de gresos vermells com a part de la paret de tancament. A banda de l'abandonament, no extranya que la construcció s'esfondrés: pràcticament està bastida amb grans peces del material font, força fracturable. Entre els grans s'insinua un possible armari pel càntir. Tot i estar esquerdada, es va respectar la llinda a lloc bo i pal·liant el seu deteriorament amb la construcció d'una visera a la part d'entrada. El nom sorgí el segon dia de treballar-hi, quan entre les pedrotes feu aparició una gran escolopendra. Fou oficialment inaugurada el 25 d'abril de 2017, quan el Lluís Roig (Centre Excursionista de Castelllar) hi plantà els lliris.
 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents)
Altura barraca (h) - 2,22m
Amplada barraca (a) - 1,52m
Llargada barraca (ll) - 2,35m
Altura porta (ph) - 1,26m
Amplada porta (ap) - 0,70m
Amplada muntant (am) - 0,70m
Orientació porta - N220 (S-W)
Situació- Solei, propera al torrent.
Llinda- simple (esquerdada)
Tapadora - simple
Objectes- pot de llautó, possible armari pel càntir, pot de registre.
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Restaurada (R) en 7 sessions, de novembre a desembre de 2016 .
Data - 21-12-2016
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de l'Ermengol 04 /010
Numeració absoluta - 77
                     
 


CROQUIS

B77 CROQUIS Small
 
 
 

 
 

1844. ACTES DELICTIUS A SANT LLORENÇ


Don José Riera Alcalde de la Villa de San Lorenzo Saball

Certifico: que desde 16 Setiembre ultimo hasta el dia de hoy, en esta jurisdiccion solo ha ocurrido un hecho criminal sujeto a formacion de causa, sobre un robo del cual se practicó las diligencias que estan en poder de V. cuyo robo fue de patatas que José Cot sacó de una porción que Lorenzo Valls i Rius tenia sembradas.
También sucedió en la Plaza de esta villa el dia primero de Setiembre ultimo la muerte de Miquel Busqueta vecino de este distrito que se lo manifestó en el parte quincenal ultimo del 16 Setiembre (...)

Sant Llorenç Savall, à 1 octubre 1844.

 
 ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ SAVALL


GALERIA D'IMATGES


ESTAT ORIGINAL 


B77 estatorig 2 Small
 
 B77 estatorig4 Small
 
 
 TANCANT LA CLOSCA


B77 tancantsostre 22 Small


B77 abanstapa SmallB77 tapadora Small

 
 
CENDRES


B77 cendres Small


UN LLOC PER MEDITAR


 B77 vistes Small


 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.