4/014 Barraca de la Vinya del Camilo

 B21 portada Small


A L'INICI DE LA MARATÓ DE BARRAQUES i CASUCS

 
 
INTRODUCCIÓ

Barraca terrera menuda i situada a escassos metres de la pista cap a Salallassera.  Els Vallhonrat de cal Ermengol ens van informar que el llarg del segle vint un parcer de nom Camilo va menar el tros, tot i que pensem que la barraca devia existir de molt abans. A mitjan segle dinou l'Ermengol tenia 41 trossos de vinya llogats a parceria.
 
 


SITUACIÓ

Partint del Pont de les Conques (final del carrer Vapor) seguirem la pista de la dreta. Pugem i en revoltar seguim cap el nord i paral·lels a la carena  de Les Oliveretes. Passarem per sota dues línies d'Alta Tensió fins arribar a una cruïlla de pistes senyalitzada. Seguirem el ramal dret en direcció a Salallassera, creurem de baixada un torrentet que sol fer bassal i remuntarem fins a girar a la nostra esquerra i trobar un tram recte de pista. Abans de trobar una altra cruïlla la barraca ens apareixerà a la nostra esquerra.
 

DESCRIPCIÓ

El tret més característic - a banda de les petites dimensions - és el fet que la barraca es recolza damunt un bloc que devia fer nosa als conreus. La construcció es trobava sencera per bé que havia perdut bona part dels contraforts. Fou reconstruïda en unes cinc jornades matinals, entre els mesos de gener i abril de 2015, quan va ser apadrinada pel veterà pedrasecaire castellarenc Lluís Puig. Actualment la barraca forma part de l'Itinerari "Marató de Barraques i Casucs" i a causa de trobar-se propera a la pista i també en el trajecte de molts runners que fan la volta del Coll del Vinardell, sol rebre força visites.
 

 


CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- CT (Circular Terrera) 2 Filades fins la tapadora
Altura barraca (h) - 1,70m
Amplada barraca (a) - 1,16m
Llargada barraca (ll) - 1,34m
Altura porta (ph) - 1,04m
Amplada porta (ap) - 0,57m
Amplada muntant (am) - 0,45m
Orientació porta - N172 (E-S)
Situació- Solei, propera a la pista
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- pedrís interior, sutge, Pot de registre.
GPS - sí
Mapa Ballestar- sí
Estat - Restaurada (R) entre els mesos de gener i abril de 2015.
Data - 22-4-2015
 

 
 
CODI BARRACA
 
 
Conca de l'Ermengol 4/014
Numeració absoluta - 21
                     
 


CROQUIS

B21 CROQUIS Medium
 
 
 

 
 


EL BALL DELS DIUMENGES AL CAFÈ

D. José Agell Armengol, casado, labrador, y á la vez cafetero en esta población (...).(...) que deseando hacer baile en las tardes de todos los dias festivos en el salón de la casa Café que posee en la plaza de esta villa á razón de 50 (céntimos) peseta la entrada (...)  19-4-1902


Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall
 

 
 

GALERIA D'IMATGES

                                                                            
OBLIDADA DEL MÓN

B21 orig Small

                                                                        
APRIMADA DE CONTRAFORTS

 B21 orig3 Small
 
                                                                                                    EL BLOC PER DINS

 B21 terrera Small
 
 
                                                                                               CENDRES I CARAMULL


B21 02 Small


ENLLAÇOS


Itinerari 13. Marató de Barraques i Casucs 1.0

VÍDEO 50Els comentaris han estat suspesos temporalment.