5/001 Barraca de la Vall de Vilà 1.0

 

 

b211 3 b211 3x4

 


DEVORADA PEL BOSC

 

INTRODUCCIÓ
 
Una de les darreres barraques retrobades al sector, malgrat que en els mapes d'en Ballestar la barraca 5/001 apareixia a tocar del camí. Vam suar tinta remenant el tram de torrent fins el camí, saltant per damunt de cascades d'esbarzers i travessant xaragalls plens d'arítjols. De tornada i a punt de desistir de trobar-la, va aparèixer la barraca rere una espessa cortina de bosc. És un de tants resultats nefastos de la transició de la pineda (introduïda per l'home) cap a l'alzinar. Efectivament, la barraca era aprop del camí i actualment, després de la neteja, es pot tornar a veure la closca del camí estant.

 


 

SITUACIÓ
Passat el pont del torrent del Forat d'en Paré i al punt quilomètric 2 de la carretera Savall-Gallifa, hi ha una àmplia corba a l'esquerra. Al bell mig d'aquesta corba arrenca una pista que s'enfila cap a la Vall de Vilà seguint la riba dreta del torrent de Les Costes.  De seguida trobem un trencall i nosaltres seguim pel de la dreta i passem pel costat d'una barraca d'obra i una alzina esporgada com a parany. Travessem un primer torrent i en pocs minuts passem pel costat d'una altra barraca d'obra al costat d'uns camps. El camí fa una lleugera pujada i travessa un segont torrent passat el qual cal parar atenció, perquè uns cinquanta metres més enllà haurem de mirar a la nostra dreta per trobar la barraca de la Vall de Vilà, tot just separada deu metres de la pista i abans de travessar un tercer torrent.

 


 

DESCRIPCIÓ
 
Barraca de vinya completament assetjada per la vegetació circumdant: s'han estassat romanins, roldors, esbarzers, estepes, càdecs i un cirerer d'arboç, restant encara retirar un pi caigut. La barraca de la Vall de Vilà és de dimensions estàndards, tirant a gran. Està construïda sobre un estrat de sorrenca i grans blocs basals del mateix material. A l'interior la pèrdua de terra de la coberta deixa entreveure escletxes a la volta. La pedra de la barraca és poc triada, però en canvi es veu molt ben lligada amb pedra més petita. Si heu d'entrar, cal parar atenció a la llinda que s'ha trencat d'una punta i s'aguanta només per la pressió de les filades superiors. Cal destacar la presència d'un segon contrafort a la façana, fenòmen poc corrent, que deixa l'entrada retrasada respecte el mur exterior.

 


 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents)
Altura barraca (h) - 2,10m
Amplada barraca (a) - 2m
Llargada barraca (ll) - 2m
Altura porta (ph) - 0,96m
Amplada porta (ap) - 0,60m
Amplada muntant (am) - 050m
Orientació porta - N160 (E-S)
Situació- Solei, propera al camí i al torrent.
Llinda- simple amb 4 filades fins a la tapadora (4F)
Tapadora - simple
Observacions - Presència de sutge i de pedrís a l'interior , i d'un segon contrafort a la façana.
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Bo (B). La llinda està trencada, els contraforts han sofert esllavissades i cal recobrir la volta amb terra.
Data - 31-3-2011
 

 
CODI BARRACA
 
Conca del torrent de Les Costes 5/001
Numeració absoluta - 211

 

 
CROQUIS
 
b211 torrent costes croquis medium
 
 
 

 

"QUINA TERRA REQUER LA VINYA

Quan a la terra conve considerar estas cosas, la calitat de la terra, lo Sol, y disposicio del Cel, que predomina aquell lloch: quant a la calitat de la terra se ha de elegir, no massa forta, ni grossa, ni massa lleugera y menuda, prenent mes aviat la menuda que no la magra, ni a la massa grossa, ni a la terra de montanya, massa dreta, ni la plana demasiat plana, ni en lloch sech ni humit, y aiguos; que no vol esser molt regat, sino mediocrament."

 
Fra Miquel Agustí (Banyoles 1560 - 1630)
 
 

 
GALERIA D'IMATGES

 
ESTAT ORIGINAL / PRIMERA INTERVENCIÓ


b211 vegetaci propera
 
 
b211 cara neta gener
 
 
b211 invisb coberta
 
 
b211 cdec volta ext
 

 

 
b211 boca int ok
 
TAPADORA SIMPLE
 
b211 tapa int
 
 
 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.