5/002 Barraca de Lloses Planes 1.0

 

b217 entrada small

 


LA BARRACA DE LLOSES PLANES

 

INTRODUCCIÓ
Sens subte la barraca de lloses planes més singular del nostre terme, fins a la data. Es tracta de la barraca que per l'aspecte exterior tindria més semblança amb un dolmen. Curiosament, la tipologia de tancament de la volta a base de lloses planes, és una de les formes de construcció de barraques considerada com la més antiga, tot i que aquesta tradició no vagi més enllà del sXVIII!
Dins la barraca hi vam trobar un  sargantaner gros extremadament confiat.

 


 

SITUACIÓ
Passat el pont del torrent del Forat d'en Paré i al punt quilomètric 2 de la carretera Savall-Gallifa, hi ha una àmplia corba a l'esquerra. Al bell mig d'aquesta corba arrenca una pista que s'enfila cap a la Vall de Vilà seguint la riba dreta del torrent de Les Costes.  De seguida trobem un trencall i nosaltres seguim pel de la dreta i passem pel costat d'una barraca d'obra i una alzina esporgada com a parany. Més endavant travessarem un torrent. Cal parar atenció perquè passat el torrent a la nostra esquerra hi ha la barraca de les Lloses.

 


DESCRIPCIÓ
 
Fantàstica barraca de vinya llur aspecte exterior té forma de corredor tancat per cinc lloses planes que assoleixen la xifra de 3,18 metres de llargària. La raresa d'aquesta tipologia rau en el fet que no és comú trobar lloses planes en un terreny de conglomerat de formes més aviat arrodonides com és del de Sant Llorenç. És més freqüent poder trobar lloses planes de sorrenques, però aquestes solen ser massa fràgils i, per tant, poc aptes per aguantar-se només pels extrems. Aquesta considerable llargària de la barraca contrasta amb la poca alçada i l'escàs metre d'amplada, la qual cosa no suggereix una estança massa còmode a l'interior de la barraca.

 


 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- R4V (Rectangular als quatre vents)
Altura barraca (h) - 1,32m
Amplada barraca (a) - 0,98m
Llargada barraca (ll) - 3,18m
Altura porta (ph) - 0,98m
Amplada porta (ap) - 0,60m
Amplada muntant (am) - 0,80m
Orientació porta -  (E-S)
Situació- Solei, propera al camí.
Llinda- maons cimentats.
Tapadora - 5 lloses planes
Objectes- Hi ha un rebaix en el muntant esquerre que suggereix la possibilitat que els maons haurien pogut servir per a un rudimentari tancament amb porta.
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Bo (B). La llinda de la porta devia trencar-se i la van substituir per maons, que actualment també estan malmesos. Caldria, a més a més, remuntar els contraforts.
Data - 2-10-2010
 

 
CODI BARRACA
 
 
Conca torrent de les Costes - 5/002
Numeració absoluta - 217

 

 

 
CROQUIS
 
b217 5.002 torrent costes croquis medium
 
 

 

"Calamidades

 
Se recibe comunicación participando a este ayuntamiento que varios pueblos de la provincia (...) a la intención en reclamación de perdón de contribución Territorial por haber perdido más de la cuarta parte de sus cosechas a consecuencia de la invasión de la plaga filoxerica."
 
 
27-6-1895,  Ajuntament de Sant Llorenç Savall, del Governador Civil de Barcelona
 
 

 
 
 
GALERIA D'IMATGES
 
 
LLINDA DE MAONS MALMESA
 
 
b217 llinda maons trencada
 
 
EL FONS DE LA BARRACA
 
 
b217 37 small
 
 
REBAIX AL MUNTANT DE L'ENTRADA
 
 
b217 42 small
 
 
CONTRAFORTS ESLLAVISSATS DEL FLANC LLEVANTÍ
 
 
b217 1 flanc de llevant
 
 
SARGANTANER GROS (Psammodromus algirus)
 
 
b217 sarg tota small

 

 

 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.