5/003 Barraca dels camps de La Serra

b259 camps small

 


LA BARRACA DELS CAMPS DE LA SERRA

 

INTRODUCCIÓ
 
Alguns camps d'antiga vinya van ser modernament aterrassats per dedicar-los al cultiu extensiu de ferratges. Per boca del ja desaparegut propietari de La Serra, en Josep Rossell, sabem que a La Serra es van perdre algunes barraques amb el pas del nou maquinari agrícola. Aquest és el cas de la barraca dels Camps de La Serra, un exemple fefaent d'una barraca en ruïnes. Malgrat el seu estat actual encara és possible reconèixer un tret constructiu ben característic d'aquell qui feia les barraques a La Serra: la construcció es recolzava en un gran bloc que estalviava pujar paret. També fa tot l'efecte que, per les marques de barrina, l'espai i la corresponent pedra foren aconseguits fent ús de pólvora, pràctica molt habitual ja a finals del XVIII i al llarg del XIX.

 


 

SITUACIÓ

En els camps inferiors a la carretera Savall-Gallifa que passa per sota la casa de La Serra. Un xic més enllà del punt quilomètric 3, la barraca és a tocar d'una grossa figuera que hi ha sota mateix del filat de la línia elèctrica d'alta tensió.

 


 

DESCRIPCIÓ
 
Malgrat que s'hi han fet uns primers treballs de desempedregament per evaluar-ne una possible reconstrucció, no ha estat possible determinar les dimensions que devia tenir la barraca original. Tan sols resta una part del parament oest encastat en un estrat, així com també part d'un bloc del sostre. S''han trobat senyals que tant el gran bloc que fa de parament com l'estrat van ser picats per a poder-hi recolzar la volta, cosa que ha fet pensar que encara fos possible trobar alguna llosa enterrada. No obstant fa tota la impressió que el gruix de la pedra caiguda hauria estat reaprofitada per altres menesters i ja no es troba al lloc.

 


 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- CM (Circular de Marge)
Altura barraca (h) - (màx) 1,54
Amplada barraca (a) - (aprox) 1,50
Llargada barraca (ll) - (aprox) 1,50
Altura porta (ph) - -
Amplada porta (ap) - -
Amplada muntant (am) --
Orientació porta -  N169 (E-S)
Situació- Solei, propera a la carretera Savall-Gallifa, als camps, al torrent del Burc i a la casa de La Serra.
Llinda- -
Tapadora - -
Objectes- un maó.
GPS - si
Mapa Ballestar- si (ja estava en ruïnes).
Estat - Aterrada (A). S'ha desenterrat part de la pedra de la barraca amb l'observació provisional que potser falti bona part de la pedra original.
Data - 4-1-2010
 

 
CODI BARRACA
 
Conca del Burc 5/003
Numeració absoluta - 259

 

 

 
CROQUIS
 
b259 5003 camps serra croquis large
 
 

 

SECRETS PER A CONEIXER SI EN LO VI Y HA AIGUA MESCLADA

Pendreu una Poma o Pera silvestra, y la posareu en lo vi, y si la Pera anira nedant damunt del vi, noy haura aygua, y si se enfonda sera senyal que hi haura aygua.
Tambe si untareu ab oli una canya, o palla, o altra cosa semblant, y la posareu dins del vi, trahentlan despres, y si alguna gota de vi se tindra ab la canya, o palla, sera senyal que hi haura aygua en lo vi.
També ho poreu prouar, si prenen un ou, y lo posau en lo vi, lo qual si se enfondara encontinent, hi haura aygua, y sino se enfondara sera pur.

 

Llibre dels Secrets de Agricultura. Miquel Agusti, 1690.

 


 
GALERIA D'IMATGES
 
b259 inici small


b259 desembrossat small
 
 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.