5/005 Barraca de la Visera

 

b340 entrada small


SUPERVIVENT AMB BONA NOTA


INTRODUCCIÓ

La Serra fou la propietat que, de llarg, va llogar el major nombre de terres a parcers durant la 'febre de la vinya' del segle XIX. El 1854 hi havia comptats prop de 70 pagesos rabassaires. De fet, una inspecció d'hisenda de l'any 1863 trobà que encara hi havia moltes més terres cultivades de vinya de les que la propietat havia declarat, concretament un 19% de diferència. És per això que encara avui seguirem localitzant noves barraques de vinya com aquesta i que no figuraven als mapes del sr. Jesus Ballestar, però que sabem segur que ompliren a vessar les terres de La Serra i les immediacions.

 

 

SITUACIÓ

Partint de l'accés del Km 3 de la carretera Savall-Gallifa, travessarem els camps de La Serra cap a Orient. Creuarem la llera del torrent del Burc ( antigament aquest tram del Burc, de la font de la Serra en amunt, s'anomenava torrent de la font del Boix ), i prendrem el trencall de pista que ens sortirà a la dreta. La pista s'enfila i travessa per sota dues línies d'alta tensió i les respectives vies d'accés. En creuar la segona línia, pararem atenció perquè sortirem del camí per la nostra dreta abans de creuar la capçalera d'un torrent. La barraca de vinya es troba en el marge hidrogràfic dret i molt propera a aquest torrent innominat, uns vint metres per sota el camí.

 

DESCRIPCIÓ

Barraca circular, més fonda que no pas ample. En la seva construcció no s'usaren pedres-muntant, totes les parets eren amb pedra lligada fins a l'entrada. Tal volta aquest tret arquitectònic pugui explicar que la barraca hagi sobreviscut el seu abandonament a mans del bosc. Destaca la visera de ràfec que cobreix únicament la part de l'entrada. No es pot descartar que una eventual consolidació de la barraca pugui trobar enterrades lloses caigudes a tot el volt de la barraca, fet que indicaria l'existència d'un voladís sencer.


 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular 4 Vents)
Altura barraca (h) - 1,82m
Amplada barraca (a) - 1,58m
Llargada barraca (ll) - 2,52m
Altura porta (ph) - 1,29m
Amplada porta (ap) - 0,52m
Amplada muntant (am) - sense muntant
Orientació porta - N260 (S-W)
Situació- Solei, obac, propera al torrent.
Llinda- simple
Tapadora - múltiple
Objectes- visera que cobreix l'entrada. 1 tros de ceràmica cuita moderna. Pedrís interior.
GPS - si
Mapa Ballestar- no
Estat - Excel·lent (E). Petita esllavissada a la cara nord i pèrdua de terra a la coberta.
Data - 17-01-2010
 
 

 
CODI BARRACA
 
Conca del Burc 5/005
Numeració absoluta - 340

 

 

 

CROQUIS


b340 croquis large

 


 

 

GALERIA D'IMATGESTAPADORA MÚLTIPLE


b340 tapa mltiple small
LA SERRA, EN EL PUNT DE MIRA


(..) el Amillaramiento (de 1854) adolece de errores de grande importancia.(...) Hay particularidades que llaman la atencion. Uno de aquellos distritos (La Serra) consta en el amillaramiento de 1853 por 627 cuarteras 6 cortanes, y con el de 1862 se la aumenta sin constar causa hasta 721.2 cuya diferencia de 93 cuarteras 8 cortanes es la que arrojan diferentes piezas de tierra cargadas a varios aparceros que devieran bajarse al dueño del Manso: pero con sorpresa se advierte que aquel distrito mide 858 cuarteras 9 cuartanes despues de deducidas 21 cuarteras 2 cortanes de Caminos, Torrentes, Rieras y Caserios. Desde luego voy á ocuparme de los trabajos que resten para concluir el expediente y pasar al Ayuntamiento las copias que correspondan para que exponga lo que tenga por conveniente, de cuyos resultados dará á V.S. cuenta oportunamente.
Juny de 1863

 

De Manuel Rodríguez, comissionat d'estadística d'Hisenda, a l'ajuntament de Sant Llorenç Savall

 

Arxiu de la Corona d'Aragó


 
 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.