6/015 La barraca de 1710 1.0 

 B179 portada 2 Pequeo

 


LA BARRACA DE VINYA MÉS ANTIGA DE CATALUNYA

 
 
 
INTRODUCCIÓ


Dos anys de sequera seguits van marcir les falgueres que cobrien la llinda, descobrint-nos un gravat amb la data molt reculada de 1710 - sinó 1700, depenent com s'interpreti. Per bibliografia sabíem que la data més antiga gravada en una barraca de pedra seca a Catalunya era de 1716, bo i sabent que hi ha documents més antics - també a Sant Llorenç Savall -  que testimonien l'existència de "cabanes" en segles anteriors,  tot i que no  sabem si 100% de pedra seca. Aquesta data de 1710 havia passat desaparcebuda a l'estudiós Jesus Ballestar i també a nosaltres quan el 2009 la vam localitzar amb l'ajut dels seus mapes. A nosaltres allò que ens havia cridat l'atenció era l'alçada de l'entrada i per aquest motiu volíem aclarir l'entorn  i adobar el tram de paret caiguda.
 
 

 

SITUACIÓ


Partint de la casa de La Bosqueta en direcció a l'ermita de Sant Jaume de Vallverd es passa pel costat mateix d'una barraca - la no. 3 del camí de St Jaume - una pedra de les quals és pintada amb el senyal groc i blanc de Petit Recorregut. Si reculem poques passes trobarem a l'altre costat de la pista una antiga pista d'accés als camps de conreu. La seguirem fins a trobar-nos els camps: nosaltres remuntarem en aquest punt per sobre del bosc - seguint algunes fites com ara una antiga caixa niu d'Icona despenjada - decantant-nos cap a la nostra dreta mentre pugem, fins arribar a un rocater al costat del qual hi ha el xupet del tros, i que és ple d'aigua quan ha plogut. Seguint per la vora del rocater entrem al bosc sense baixar cap talús i aviat trobarem la restaurada barraca "1710".
 
 

 

 

DESCRIPCIÓ

Barraca de vinya circular als quatre vents que destaca tant per l'entrada - amb una alçada de 1,46m - com per les frontisses cimentades d'una porta que ja no existeix, i que demostren - tant per la porta com pel xupet - que el tros i la barraca van continuar en servei fins a les primeries del segle XX. L'interior apareix rejuntat amb morter de ciment, suposem que pels darrers pagesos del tros i no tant per la propietat de La Bosqueta que els anys 60/70 del segle passat van rejuntar amb ciment - tant per dins com per fora - moltes de les barraques que eren dins la seva finca, a causa del precoç interès que ja tenien per la pedra seca. En aquest cas però, a l'exterior de la barraca no hi trobem restes de ciment i la pedra caiguda del tram nord de paret semblava que duia molts més anys enterrada. Vam finalitzar la restauració el maig de 2023, coronant la coberta amb un caramull.
 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 4F fins a la tapadora
Altura barraca (h) - 2,29m
Amplada barraca (a) - 2,22m
Llargada barraca (ll) - 2m
Altura porta (ph) - 1,46m
Amplada porta (ap) - 0,64m
Amplada muntant (am) - 0,60m
Orientació porta - N193 (S-W)
Situació- Solei
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- llinda gravada amb la data 1710 (alternativament 1700), restes de frontisses a la porta, pedra del muntant amb senyal de barrinada, cocó interior pel menjar fet amb ciment ràpid, possible cocó pel beure, caramull, encara conservava terra a la coberta, restes de totxo en desempedregar l'exterior de la barraca, 1 fragment de ceràmica, 1 pot de registre.
GPS - sí
Mapa Ballestar- sí
Estat - Restaurada (R), entre els mesos d'abril i maig de 2023
Data - 19-12-2009
 

 
 

CODI BARRACA
 
 
Conca de La Bosqueta 6/015
 
Numeració absoluta - 179
                     
 

 


CROQUIS
 

B179 CROQUIS Mediana
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Establiments a Rabassa Morta del segle XVIII a La Bosqueta


“En lo mateix dia 15 de maig de 1727 en poder del sobredit notari (Bonaventua Olzina, BCN) se feren los
establiments a rabassa morta a parts: Jaume Busqueta, Francesc Bruach junt ab sos germans,
Andreu Comadran, Pau Valls i Agell.

Los altres actes de les peces a parts, son en poder de Miquel Palaudàries, notari de Caldes als 6 agost 1727:
Miquel Genescar, Isidre Ranaudí, Josep Gotés, Jaume Riera, Joan Ponsferrer,
Jaume Marquet de la Creu.

Lo de Joan Olivé dit lo Piler en poder de Josep Palaudàries, notari de Sant Feliu de Codines (...), 1733

Lo de Jaume Genescar en poder de Bonaventura Vallllosera, notari de Caldes al 8 d’abril de 1734.

Lo de Fèlix Daví en poder de Josep Palaudàries notari en Caldes als 7 desembre 1735”


                                                                          Revista LACERA num.11, desembre 2008
 

 
 


GALERIA D'IMATGES


                                                                                          BARRINADA


B179 Barrinada Pequeo

                                                                                      NETEJANT LA FERIDA

B179 paretNeta Pequeo 
 
 

                                                                                        PRIMERA FILADA


B179 PrimeraFilada Pequeo
                                                                                                                        
                                                                                          PUJANT PARET


B179 PujantParet Pequeo

 
 
 
 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/pla

Els comentaris han estat suspesos temporalment.