7/002 Barraca doble de la Serra de la Codina

 

b215 11 small

 


DUES BARRAQUES DOBLES EN TOT EL TERME

 
INTRODUCCIÓ
 
Aquesta construcció és una de les dues barraques dobles supervivents a Sant Llorenç Savall. El cos d'edifici més alt i estret servia per aixoplugar-hi la mula. Es tenia constància de l'existència d'una tercera barraca doble al lloc anomenat Els Fondos, la vinya del cal Cusí, però passat l'incendi de 2003 els propietaris van decidir reaprofitar la pedra de la malmesa barraca per a fer-hi una barraca d'obra.

 


 

SITUACIÓ
 
La barraca es troba en terrenys parcialment tancats amb filat. Una forma d'arribar fins a la barraca doble és passant per la masia de la Busqueta, seguint pel costat de l'embassament de Sant Jaume, pujant a l'ermita de Sant Jaume de Vallverd i enfilar el carener en direcció a la Serra de la Codina. Arribats a la pista principal seguirem a la nostra dreta (sud) fins a trobar el trencall a l'esquerra que davalla fins a trobar les ruïnes de Collmonner. Agafarem el trencall de la pista de la nostra esquerra en direcció als Horts de Collmonner. Quan a frec de la pista trobem aquest molí i aquesta construcció en forma de castell modern, estarem a la parcel·la on hi ha la barraca doble, que es troba una mica més al nord del 'castell'. Per arribar a la barraca podem fer un flanqueig per nordoest de la finca que no té cap tancat. Aquesta barraca de vinya, i en general totes les d'aquest sector, queda a més d'una hora del nucli urbà.
 

 

DESCRIPCIÓ
 
Barraca doble construïda amb grans blocs arrodonits de rogenca i amb un aspecte general molt bast, ben diferent de l'altre exemplar de barraca doble que trobem a la finca de Pregona (Vall d'Horta). L'espai corresponent a l'animal de càrrega ja presenta una obertura al sostre i  la barraca ha perdut part dels contraforts del costat nord. Tractant-se d'una tipologia tan escassa a Sant Llorenç Savall, seria molt recomanable iniciar-ne la restauració en aquest punt, com abans millor.

 


 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- DC4V (Doble Circular als quatre vents) 3 filades
Altura barraca (h) - 1,93m
Amplada barraca (a) - 1,63m
Llargada barraca (ll) - 2,89m
Altura porta (ph) - 1,14m
Amplada porta (ap) - 0,67m
Amplada muntant (am) - -
Altura barraca animal (h) - 1,50m
Amplada barraca animal (a) - 1,04m
Llargada barraca animal (ll) - 2,46m
Altura porta animal(ph) - 1,45m
Amplada porta animal (ap) - 0,70m
Amplada muntant animal (am) - -
Orientació porta -  (E-S)
Situació- Solei, propera al camí.
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- sutge, restes de ceràmica, dues postades per a l'aigua.
GPS - si
Mapa Ballestar- si
Estat - Bo (B). Cal aixecar contraforts i cobrir amb terra.
Data - 25-2-2011
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de la Serra de la Codina 7/002
Numeració absoluta - 215

 

 

 
CROQUIS
 
b215 croquis medium
 
 
 

 
 
ENLLAÇOS
 

2/003 Barraca doble de Pregona

 


 
"Con frecuencia sucede en nuestra comarca plantar los sarmientos abriendo el hoyo que ha de contenerlos á barrenadas; tal es nuestro afán de utilizar las tierras"
 
Estudio Agrícola del Vallés (1874), autor desconegut
 
 

 
 
 
 
GALERIA D'IMATGES
POSTADES
 
 
b215 5 small
 
 
b215 4 small
 
 
 
 

{audio autostart}marxapedra.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.