Figueret, balma del

Figueret balma del WEBTOPO Large


EL NOM NO FA LA COSA. ESTÀ AL VESSANT DEL TORRENT DE L'ESPLUGA

 
INTRODUCCIÓ

Balma perfectament orientada a migdia, a la carena de l'Espluga. L'any 1987 vam localitzar-la intentant trobar la font del Bosquet, tal i com vam explicar aquí. La sensació que vam tenir aleshores era que semblava haver estat en ús fins feia ben poc.


 

 SITUACIÓ

Situats al turó de l'Espluga seguirem en direcció oest pel llom carener, trobant en primera instància un cercle de pedretes. Pocs mapes trobareu que us hi assenyalin cap camí en aquesta direcció, però aviat trobareu piles de pedres i alguna carbonera que ens assenyalen que el lloc havia estat concorregut. Quan haureu trobar unes restes de parets, opcionalment podeu sortir per la vostra esquerra a trobar l'alzina de l'Espluga, avui ja completament assecada. Seguint pel carener ens decantarem més aviat per la nostra esquerra per continuar baixant per algun tram de rocater fins a trobar l'inici d'una canal -ara sí, completament decantats cap a migdia- on hi trobarem en primera instància un forat i més avall, la balma del Figueret.


 

 
DESCRIPCIÓ

Balma completament assolellada de 4 metres de profunditat i uns 13 metres de pòrtic, amb una alçada inicial d'uns dos metres fins al metre d'alçada al fons, metre que coincideix amb la capa de gresos vermells. La volta de la balma apareix completament fumada i al sòl encara es poden trobar les restes d'una fogaina i també una reixeta per fer brasa. Posaria la ma al foc que excursionistes de finals del segle passat hi van fer més d'una costellada.
Cal assenyalar que la balma no es troba al vessant del torrent del Figueret d'on ha pres el nom, sinó del vessant del torrent de l'Espluga.
 

CROQUIS

Figueret balma CROQUIS Small
 

 


CODI CAVITAT

Conca de Matarrodona 5 / 064 (provisional)

 
 

 

ENLLAÇOS

Els comentaris han estat suspesos temporalment.