Coll de Garganta, forat

coll de garganta forat medium


QUATRE ULLS VEUEN MILLOR QUE DOS


INTRODUCCIÓ

Tot i que aquest forat fou batejat pel seu descobridor, Quim Solbas, com a 'cova del Coll de Garganta' hem cregut convenient respectar les convencions que per assentiment foren aprovades per la SIS a l'hora de confeccionar el catàleg de cavitats de Sant Llorenç del Munt: si no hi ha cap fet excepcional, les cavitats de desenvolupament horitzontal de menys de 5 metres de recorregut seran considerats forats. Aquesta cavitat fou descoberta mercès a la tossuderia d'en Solbas per repassar una zona que hom considerava esgotada espeleològicament. Error. Quatre ulls veuen millor que dos, i si en fossin 10...SITUACIÓ

Prop del Coll de Garganta, passada la cova del Centenari i l'Esllavissada i més amunt del trencall que porta al Mirador de la font de l'Hort. La petita cavitat és a la mateixa paret que les mencionades coves. El forat es situa al capdamunt d'un xaragall que s'obre pas per una petita diàclasi.DESCRIPCIÓ

Cavitat d'uns tres metres de recorregut estructurada en una diàclasi N340 per la qual cal progressar estirats.CROQUIS

coll de garganta forat croquis medium
CODI CAVITAT

Conca de Les Arenes, Sant Llorenç  13 / 067 (provisional)ENLLAÇOS


{audio autostart}giacchino.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.