L'estalvi dels catalans, dels escocesos i dels jueus?...i de l'estalvi del món sencer, parlem clar!
Es pot estalviar aigua en un desert sobrepoblat de gent? Té sentit parlar d'estalviar aigua en un país tropical, on no para mai de ploure?
L'estalvi neix d'un clima irregular, d'un temps canviant, inestable, fins a bon punt anguniós. I de l'angúnia tolerable ve l'enginy. Amb la gola encara humitejada ja es pensa com retenir l'aigua en un lloc on la terra és potencialment fèrtil. Es fan embassaments que imiten els engorjats de les lleres dels rius i torrents, es construeixen fonts i canalitzacions. Les teulades protegeixen dels refredats i de les pulmonies a ple hivern, però també recullen l'aigua que cau i que, si s'escau, també es pot atrapar en un dipòsit. L'emmagatzemament d'una bona collita pot estalviar l'ensurt de dues de dolentes.
L'estalvi onerós, en canvi, és propi dels que ignoren la pluja, la terra, el treball, la collita...propi dels que ho ignoren gairebé tot. Si demà de sobte ens tornéssim uns complets ignorants, cadascú es buscaria les garrofes com fos. Potser no arribaria la teca per a tots, però de treball de buscar per la jungla, n'hi hauria per a tothom! Qui no vulgui treballar ni amb les mans ni amb l'enginy, s'ha confós de món. No ha vist còrrer les feres al seu voltant, ni sentit la tormenta a les espatlles, ni recorda el treball d'un arbre que triga a créixer. No ha sentit més que paraules però, ni recorda d'on venien, ni n'ha fet res tangible amb elles. Ho ignora, però no pot estalviar-se el treball o l'enginy, perquè sense això no estalvia res.
L'estalvi és el germen del capitalisme. Els diners no són res més que la materialització de la mancança, ja sigui d'una idea, d'un treball o d'un objecte pendent d'adquirir. Voler o tenir un munt de diners és tenir un munt de mancances, moltes de les quals possiblement no seran materialitzables per manca d'enginy. L'acumulador de capital podrà, com a molt, adquirir un munt d'objectes treballats i prèviament enginyats, llur adquisició es farà en detriment però, del vertader estalvi: el seu treball i el seu enginy. Aquesta mena d'estalvi pot arribar a ser enganyós.

Els comentaris han estat suspesos temporalment.