forn pega marquet port smallA la tercera no va la vençuda. El forn de Pega del Marquet de les Roques (Sant Llorenç Savall) s'ha tornat a esllavissar, i ja és el tercer cop que ho fa. No sembla que el personal encarregat de restaurar aquest patrimoni sigui el més qualificat, malgrat les afirmacions del cap de la oficina tècnica de parcs naturals de la Diputació, el sr. Ramon Espinach, que assegura que l'empresa ESTRATS és una empresa solvent en la matèria. El fet és que una simple conversa amb els darrers restauradors esclaria que eren dos estudiants d'història que no havien apilat mai cap pedra i que a canvi de provar-ho, obtenien uns crèdits universitaris. És molt probable que la distància d'un despatx de funcionari o de banquer impedeixi esbrinar aquests fets sobre el terreny (la restauració del forn era a càrrec de la Diputació i de l'Obra social de La Caixa). També cal dir que, a banda del poc respecte que el patrimoni històric i geològic del parc mereix als actuals gestors del parc (Xarxa de parcs naturals de la Diputació) i al Servei d'Arqueologia de la Generalitat, també és cert el poc respecte que puguin tenir alguns visitants desaprensius per tot allò que té un caràcter públic. Sempre trobarem aquell geni i figura que embruta els carrers perquè diu que ja paga els impostos de neteja. Una forma de pensar forània que s'ha instal·lat a casa nostra i ens imposa taxes per a tasques absurdes i que ens iguala a tots amb el mateix pensament: tots embrutem, tots paguem.
Els forns de pega servien per a destil·lar resines de la llenya, especialment de pi. Es diferencien de la resta de forns per la parella de pous comunicants i també per la seva escassetat, donat que servia a una labor molt específica: obtenir la pega, la cola d'aquells temps que servia per a tasques com p.e. impermeabilitzar bótes de vi,  vaixells i barques i també per a guarir ferides del bestiar (essència de trementina). El forn de pega del Marquet de les Roques fou descobert després de l'incendi de 2003.

FORN DE PEGA DEL MARQUET DE LES ROQUES, 2015

forn pega marquet  v gen small

forn pega marquet 1 small

forn pega marquet rtol small15-3-2015

NOVAMENT REPARAT

 

forn pega reparat small
{audio autostart}cavalieri.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.