1/007 Barraca de Palomeres

 B414 desfeta2
 
 

APILAMENT DE PEDRES

 
 
INTRODUCCIÓ

El 1760 el propietari del mas Borrell (Vall de Mur), el pagès de Castellar del Vallès Josep Comas i Borrell estava endeutat. Apremiat pels seus acreedors, fragmentà i vengué a peces tota la seva propietat. Al Borrell nosaltres hem recomptat fins a 20 pagesos propietaris la majoria dels quals hi plantà vinyes. Avui en aquest sector amb prou feines queden dues barraques senceres, entre les quals la del torrent del Borrell. Seguint l'exemple de les ruïnes del mas Borrell, la barraca de Palomeres ha esdevingut un manyoc de pedres que, de ben segur, testimonien l'antigor d'aquests cultius al sector. 
 
 

 
SITUACIÓ

 

Venint de la urbanització de Les Marines, prendrem el camí que va en direcció al, sembla ser,  mal anomenat 'coll de Palomeres'. Quan haurem creuat el collet, la pista davalla suaument fins a trobar el trencall amb cadena, que porta al mas del Borrell. Creuarem un primer pal de línia telefònica i pararem atenció al segon pal (numerat 16 o 61) per sortir uns metres per la nostra dreta fins a trobar l'escampall de pedres. La barraca es troba metres abans del muret del que s'ha vingut considerant les ruïnes del mas de Palomeres.
 

 
DESCRIPCIÓ
 
L'estat de ruïna total fa impossible determinar cap mesurament de la barraca original. Destaquen al capdamunt, les lloses que un dia havien bastit la coberta. En una eventual restauració, segurament es podran determinar les dimensions interiors de la construcció.
 
 

 
CARACTERÍSTIQUES
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents)
Altura barraca (h) - -
Llargada barraca (ll) - -
Altura porta (ph) - -
Amplada porta (ap) - -
Amplada muntant (am) - -
Orientació porta - -
Situació- Solei, propera a la pista.
Llinda- -
Tapadora - -
Objectes- -
GPS - si
Mapa Ballestar- no
Estat - Aterrada (A).
Data - 24-8-2014
 

 
CODI BARRACA
 
Conca de la Vall de Mur 01 /007
 
Numeració absoluta - 414
 

 
 
 
El mas Borrell ven una peça a Josep Ventura Rifer de cal Quirze

En la Vila de St Llorens Savall als 18 de Desembre any de la nativitat del señor de 1760

Josep Comas ÿ Borrell Pages del lloch de St Esteve de Castellar de dit Bisbat de Barna señor util ÿ possessio del mas Borrell de la Vall de Mur del terme de la present Vila. Per lluir ÿ quitar tot aquell censal de preu seixanta lliuras, que tots ans encara termini fa, ÿ presta com a possessor de dit mas Borrell als obrers de la Iglesia de Sant Llogari de Castellet sufraganea de la Parroquial Iglesia de Sant Martí de Granera. Idem per lluir ÿ quitar vint y una lliura en preu ÿ lo corresponent en pencio de aquell censal de capital quaranta ÿ dos lliuras () ell dit Comas, com à possessor de dit mas Borrell, ÿ N. Marquet de la present Vila fan ÿ prestan tots ans en cert termini als mateixos obrers de dita Iglesia de St Llogari de Castellet, tant es à saber en lo preu de dit censal, ÿ part de preu del alora com en las pencions, ÿ porrata, que dei dia primer de Janer proxim en avant discorreran penas, salaris, ÿ demes accessoris de aquells, ÿ a los esment per expedicio de sos negocis VEN à Joseph Ventura ÿ Rifer  Bracer de dita Vila de Sant Llorens Savall present, ÿ als seus, ÿ a qui ell voldrà perpetuament tota aquella pessa de terra part cultiva, ÿ part boscosa de sembraduras dos quarteras ÿ mitja de furment poch mes ó menos ab entradas ÿ eixidas, ÿ ab tots sos drets ÿ pertinencias, la qual divideix ÿ separa del referit Mas Borrell de la Vall de Mur cituat en lo terme de dita Vila de Sant Llorens Savall.

Arxiu Històric de Terrassa - Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Fons Rifé Riera
              
 
 
 
 ENLLAÇOS
 
 
 
 
 
 
 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/play}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.