4/019 Barraca del Niu 1.1

B62portada


LA BARRACA AMB PORTA

 
 
 
INTRODUCCIÓ


Barraca de vinya als quatre vents molt ben proporcionada i força característica per haver conservat la porta de fusta de l'entrada, fet que prova que la barraca va estar en funcionament fins ben entrat el segle XX. Consta que a finals del s.XX algú hi va fer estada, va remoure la tapadora i dues filades de tancament i hi va colocar un vidre. Els actuals propietaris, per evitar la degradació de la barraca van cobrir el forat amb una taula de càmping.
La barraca té a tocar el xupet per fer-hi el caldo bordelès, una altra prova de la continuïtat temporal en l'ús de la barraca, donat que la tècnica d'ensulfatar no arribaria fins a la segona meitat del segle XIX i els xupets els acabarem trobant només a les proximitats del nucli urbà.

 
 
 

 

SITUACIÓ
 

Partint del Pont de les Conques, al final del carrer Vapor, seguirem per la pista i aviat deixarem a la dreta el trencall que ens duria a Salallassera/Ermengol i seguim paral·lels al riu Ripoll a través d'un sector esquitxat de petites construccions situades al lloc anomenat Camps d'en Lluís. Un segon trencall a la dreta ens convidaria a enfilar-nos a la font del Torrent Bo i a la Foradada de la Sagristia, però nosaltres seguirem davallant per la pista fins a passar el pont de pedra seca que salva el torrent Bo pel lloc anomenat Pou de l'Infern, que és la clotada que fa el torrent a l'esquerra del pont. La pista es converteix en un antic camí empedrat que les bicicletes i les motos s'han encarregat de fer-lo gairebé desaparèixer. Sortosament, avui (febrer 2023) l'empresa Naturalea l'està arranjant. És probable que el camí fos conegut antigament com el Camí de les Roquetes. Passat el primer revolt, trobarem la barraca del Niu, per sota el camí.


 

DESCRIPCIÓ
 
 
Barraca de vinya molt ben proporcionada i dins els estàndards llorençans -mesuraments d'aprox. 1,80m en totes direccions- destacant l'envergadura de la jàssera. La major part de l'interior de la barraca està adobada amb els característics gresos vermells, propis de la part distal de l'antic delta de Sant Llorenç del Munt. I per si no teníem prou proves que la barraca va tenir ús al llarg del segle XX, l'interior apareix emblanquinat amb calç, tal volta cercant un confort més casolà. A dins la barraca també hi podem trobar un clau per penjar-hi la roba. La barraca fou rehabilitada el 2016 en només dues jornades, segellant el sostre amb la pedra tapadora, les cendres, la terra i els lliris preceptius.
 


 

 


CARACTERÍSTIQUES
 
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents)  5Filades fins la tapadora, 2Muntants
Altura barraca (h) - 2,34m
Amplada barraca (a) - 2,33m
Llargada barraca (ll) - 2,40m
Altura porta (ph) - 1,14m -
Amplada porta (ap) - 0,74m
Amplada muntant (am) - 0,82m
Orientació porta - N145 (E-S)
Situació- Solei, propera al camí.
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- porta, clau de penjar interior, parets interiors encalades, terra parcialment empedrat/enrajolat, xupet molt proper.
GPS - sí
Mapa Ballestar- sí
Estat - Restaurada (R). Restaurada entre els mesos de març i l'abril de 2016
Data - 3-3-2023
 

 
 

CODI BARRACA
 
 
Conca de Vilatersana 4/019
Numeració absoluta - 62
                     
 

 

CROQUIS


B63 CROQUIS

 
 
 
 

 


 LA TRAGÈDIA DELS ALBATSMiquel Serra i Pobla (pagès llorençà, fill de Josep Serra. & Llorença Pobla) + Casats el 1813 + Teresa Rovira i Rifé (donzella llorençana, filla de Pau Rovira. & Maria Rifé)


1. Pau Serra Rovira (NAT el 1814. DEFUNC. 1832, "Morí d'una desgràcia sepultat a les ruïnes d'una roca se desplomà mentres treballava en la vinya (...) No rebé sagrament algun per no haver donat temps") - (padrins- Pau Rifé & Maria Rovira, muller de Pau Rovira.)
2. Miquel Serra Rovira (NAT el 1816. DEFUNC. 1829, "Morí en caure d'un pi", 12 anys) -  (padrins- Pau Rovira & & Teresa Rifé, muller de Pau Rifé.)
3. Rosa Serra Rovira (NAT el 1819. DEFUNC. 1821, 2 anys) - (padrins- Gabriel Rifé & Rosa Cot, muller de Llorenç Cot.)
4. Margarida Serra RoBira (NAT el 1821. DEFUNC.1823, 2 anys) - (padrins- Josep RoBira & Margarida Serra.)
5. Maria Teresa Serra RoVira (NAT el 1823. DEFUNC. 1825, 1 any i 8 mesos) -  (padrins- Isidre Oliver & Maria Rovira, tia)
6. Maria Serra Rovira (NAT el 1825. DEFUNC. 1825) - (padrins- Llorenç Cot & Maria Oliver, muller de Isidre Oliver)
7. Maria Serra Rovira (DEFUNC. 1826, 9 mesos)
8. Llorenç Serra Rovira (NAT el 1827. DEFUNC. 1829, 2 anys) - (padrins- Llorenç RoBira & Margarida Torra, muller d'Anton Torra.)
9. Rosa Serra Rovira (NAT el 1829. DEFUNC. 1831, 1 any i 9 mesos) - (padrins- Valentí Jo. & Rosa RoBira, muller de Josep Rovira.)
10. Joan Serra Rovira (NAT el 1831. DEFUNC. 1833, 1 any i 10 mesos) -  (padrins- Joan Torell. & Margarida Serra.)
11. Maria Serra Rovira (NAT el 1833. DEFUNC. 1835,  1 any i 7 mesos ) -  (padrins- Anton TorrA, bregador de cànem & Maria, muller de Ramon Brossa)

 
 
 
 
 
 

 
 

GALERIA D'IMATGES


                                                                         
TANCANT LA BARRACA 


B62CobrintVolta

                                                                               DETALL DE LA PORTA


B62PortaDetall

 
                                                       LA PADRINA SAVALL i AMICS DE LA BARRACAB62FotoGrup
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{play}images/stories/mp3/marxapedra.mp3{/pla

Els comentaris han estat suspesos temporalment.