Diari d'abord

Estrall de pins

Els efectes de la ventada: estrall de pins

 
rs pins abatuts palomeres 15-1-9 8Especialment cruenta ha estat la caiguda de pins al sector de la Vall d’Horta i tot el perímetre de l’incendi de 2003, arbres que havíen quedat especialment desprotegits de la cobertura dels seus propis congèneres cremats. Tanmateix en sectors de pineda de transició, també s’ha notat els efectes de la ventada. Criden l’atenció aquells pins que, ja mig corcats, s’han partit pel mig, però fan més impacte  la caiguda de grans pins sans, amb la capçada ben verda, tombats enmig de la boscúria i amb la seva base de terra i rocs arrencada. Farà falta continuar la tasca iniciada amb convenis com els de la Diputació-La Caixa per a la progressiva retirada del pi blanc, espècie introduïda, especialment a l’entorn de pistes prioritàries i sobretot al costat de carreteres.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

{audio autostart}cavalieri.mp3{/audio}
 

 

Els comentaris han estat suspesos temporalment.